Strona główna » Projekty » Wykłady dla UTW w Oleśnicy

Wykłady dla UTW w Oleśnicy

W roku akademickim 2011/2012 rozpoczęliśmy współpracę z Oleśnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach zajęć w listopadzie odbyły się dwa wykłady:
- "Psychologia zdrowia"
- "Psychologia różnic międzykulturowych. Czym Polacy różnią się od innych narodów?".

Zajęcia, które prowadziła mgr Iwona Grzeżułkowska, odbyły się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul.J.Kochanowskiego. W wykładach wzięło udział kilkuset słuchaczy. Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji z prowadzącą.

Podjęliśmy tematykę kreowania zdrowego stylu życia, łączenia aktywności fizycznej i racjonalnego odżywania w dążeniu do polepszania własnego zdrowia, propagowania zachowań prozdrowotnych w codziennej aktywności.


Wykład z zakresu różnic międzykulturowych miał na celu przybliżenie słuchaczom osiągnięć psychologii społecznej i międzykulturowej w odniesieniu do narodu polskiego. Poruszyliśmy temat stereotypów, zwłaszcza narodowych, i podjęliśmy próbę ich zweryfikowania na podstawie dorobku polskich psychologów.