Strona główna » Oferta » Rehabilitacja » Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest najbardziej złożoną formą fizjoterapii, w której się specjalizuje się nasz zespół fizjoterapeutów. Prowadzimy terapię pacjentów po incydentach neurologicznych, zarówno obwodowych (np. porażenie nerwu twarzowego czy strzałkowego) jak i centralnych (np. udary, urazy czaszkowo - mózgowe). W przypadku pacjenta neurologicznego często należy łączyć przygotowanie strukturalne (terapia manualna, Osteopatia), rehabilitację poprzez ruch (NDT BOBATH, PNF), neuropsychologię i logopedię. Są to kompleksowe formy terapii, oparte o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dzieciny neurofizjologii. 

Zastosowanie rehabilitacji naurologicznej:

- Stan po udarze mózgu

- Pourazowe porażenia i niedowłady

- Urazy rdzenia kręgowego

- Stwardnienie rozsiane SM

- Choroba Parkinsona

- Choroby nerwowo-mięśniowe

- Zaburzenia ortopedyczne i neurologiczne wymagające nauki chodu

Pytania i rejestracja 502-483-949