Strona główna » Oferta » Psychoterapia » Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia indywidualna w nurcie psychodynamicznym polega na regularnych spotkaniach, które odbywają się 1-2 razy w tygodniu (w zależności od potrzeb pacjenta) i trwają średnio 50 minut. Zazwyczaj nie ustala się daty zakończenia terapii, jest ona zależna od  rodzaju przeżywanych trudności i postępów  w terapii. Udział w terapii poprzedzony jest kilkoma spotkaniami o charakterze konsultacji podczas których pacjent i terapeuta omawiają powody, dla których pacjent zdecydował się na rozpoczęcie terapii, ustalają cele i zasady współpracy.
 
Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację i dialog terapeutyczny. Uczestnicy rozmawiają ze sobą „twarzą w twarz”, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do dzielenia się wszelkimi myślami, skojarzeniami, odczuciami dotyczącymi zarówno przeszłych, jak i obecnych wydarzeń. Terapeuta bazując na treściach wnoszonych przez pacjenta podczas sesji, jego danych biograficznych i dynamice relacji terapeutycznej, pomaga mu zrozumieć sposób formułowania sądów na temat siebie i inych, motywy postępowania i sposoby funkcjonowania w relacjach. Uzyskanie przez pacjenta wglądu we własne stany psychiczne, odkrywanie przyczyn jego cierpienia i problemów jest pierwszym krokiem do trwałych zmian, które uwalniają od przeżywania trudnych stanów emocjonalnych i pozwalają na uzyskanie satysfakcji w relacjach osobistych i zawodowych.
 
Rejestracja i informacje:
 
- Magdalena Gworys- 733-166-795
- Adrrian Kraszewski-Rzepa - 504-000-330