Strona główna » Oferta » Psychoterapia » Psychoterapia- co to takiego

Psychoterapia- co to takiego

Zgodnie z przyjęta definicją psychoterapia jest to leczenie za pomocą środków psychologicznych. Jest najbardziej skuteczna w przypadku zaburzeń emocjonalnych, które wpływają na całość życia psychicznego oraz sprawność funkcjonowania społecznego danej osoby. Psychoterapia jest realizowana w różny sposób - w zależności od nurtu mogą to być formy psychoterapii oparte na psychoanalizie (psychoterapia fenomenologczna), poznawcza (nastwiona na zmianę pzrekonań) lub behawioralna (nastawione na zmiany zachowania).

 

Rozmowa z psychoterapeutą dla większości ludzi jest stresująca, kłopotliwa. Jednak proszę pamiętać o tym, że psycholog dysponuje odpowiednimi umiejętnościami do prowadzenia takich rozmów i sprawienia by pacjent poczuł sie komfortowo i bezpiecznie. Najogólniej rzecz biorąc psychoterapia polega na mówieniu wszystkiego, co przychodzi klientowi do głowy, dzieleniu się swobodnymi myślami. Natomiast terapeuta skupia się głównie się na stanach emocjonalnych klienta, sposobach interpretowania rzeczywistości, interpretowania siebie i innych. Celem terapii jest między innymi odpowiedź na pytanie co w życiu klienta spowodowało takie postrzeganie świata, co determinuje jego zachowania. Dzięki temu będzie można odnaleźć nowe sposoby radzenia z sytuacją zewnętrzną, będzie można przedefiniować samego siebie i lepiej rozumieć innych. Spowoduje to swobodniejsze i spokojniejsze funkcjonowanie na co dzień.

 

Rejestracja i informacje:
 
- Magdalena Gworys- 733-166-795
- Adrrian Kraszewski-Rzepa - 504-000-330