Oferta

Terapia indywidualna młodzieży i dorosłych
 
Zakres terapii:
 
- kryzysy rozwojowe związane z okresem dojrzewania,   
 
- zaburzenia osobowości, lękowe, depresyjne, adaptacyjne, 
 
- kryzysy życiowe (choroba, żałoba).  
 
Rejestracja i informacje:
 
- Magdalena Gworys- 733-166-795
- Adrrian Kraszewski-Rzepa - 504-000-330