Strona główna » Oferta » Psychologia dziecięca » Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza psychologiczna dzieci

Centrum Zdrowia EMVIT poszerza swoją ofertę o możliwość wykonania badań psychologicznych.

Zapraszamy na badanie:

  • poziomu rozwoju psychomotorycznego w tym rozwoju intelektualnego oraz funkcji percepcyjno-motorycznych ( istotne przy pojawianiu się trudności w nauce)

  • dojrzałości szkolnej dzieci (gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej – dot. dzieci 5- i 6-letnich)

  • ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych

  • dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych

  • kompetencji społecznych i emocjonalnych

  • osobowości, cech temperamentu

 

Diagnoza psychologiczna ma na celu wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na pojawianie się zgłaszanych problemów oraz ich przyczyn. Służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, określeniu trudności w funkcjonowaniu w różnych sferach życia.

Na diagnozę składają się:

  • wywiad przeprowadzony z rodzicami dot. rozwoju, zdrowia dziecka, jego aktualnej sytuacji życiowej

  • opinie od innych specjalistów (pedagog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciel)

  • wywiad z dzieckiem, bezpośrednia obserwacja zachowania w gabinecie psychologicznym

  • wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych, które służą do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego dziecka.

Po przeprowadzonych badaniach rodzic otrzymuje pisemną opinię z wynikami diagnozy.

 

Rejestracja telefoniczna: 733 166 795